Učitelé

 Učitelé jsou hráči jako všichni ostatní, řídí se metodikou učitelů a nařízeními adminů a jejich konání ověřují adminé hry. Status učitele obdrží hráč po prokázání potřebných znalostí systému hry a pravidel.

Úkolem učitelů je aktivně pomáhat hráčům bez ohledu na rasovou příslušnost ve hře a  především nováčkům zodpovídat jejich případné dotazy jak na fórech, tak v poště.

 

Metodika  pro činnost učitelů  „Galaxi: Stargate“

1. Obecná ustanovení

 1. Tato metodika je doplněním bodu 5. stávajících pravidel „Galaxi: Stargate“.
 2. Smyslem metodiky je vymezit činnost pro učitele Galaxi: Stargate a vytvořit tak jednotné postupy.

2. Učitelé

 1. Každý učitel je v systému hry držitelem statusu Učitel.
 2. Prvořadým zájmem učitele je rozvoj Galaxi: Stargate a příjemné, vstřícné vystupování vůči hráčům, zejména pak vůči nováčkům ve hře.
 3. Učitel by měl hráčům sloužit s trpělivostí, loajalitou, odhodláním a s maximálním vynaložením svých znalostí systému hry.
 4. Učitel by neměl zneužívat vztahů s hráči k osobnímu prospěchu a povyšovat se nad ostatní.
 5. Učitel by měl hráčům podávat srozumitelné, přesné a úplné informace ohledně charakteru systému hry které jim může poskytnout a to v rozsahu svých zalostí.
 6. Jako zdroj informací o systému hry využívá učitel své zkušenosti, oficiální nápovědu, obchodní podmínky a pravidla  Galaxi: Stargate a ostatní soubory informací vydané provozovatelem nebo administrátory hry.
 7. Učitel by měl poskytovat pouze takové rady a informace u kterých si je jist jejich pravdivostí.
 8. Učitel nemusí znát odpověď na každou otázku hráče, měl by však být schopen takovou odpověď zajistit ať už konzultací s ostatními učiteli, nebo administrátory hry, nebo podle bodu 2.6. této metodiky.
 9. Učitel by měl sám a iniciativně kontaktovat každého nového hráče (nováčka) a nabídnout mu pomoc bez ohledu na příslušnost k herní rase.
 10. Učitel by neměl praktikovat, přehlížet, napomáhat nebo se podílet na jakékoliv formě diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, věku, náboženství, národnosti, rodinného stavu, politického přesvědčení, psychického nebo fyzického handicapu nebo jakéhokoliv jiného zaměření, osobní vlastnosti, postavení nebo stavu.
 11. Status učitele je v systému hry nenárokový a záleží pouze na subjektivním posouzení administrátorů hry komu status a funkci učitele přidělí, zároveň může být status učitele hráči kdykoliv odebrán a to i bez udání důvodů.


Comments are closed.