Moderátoři

Moderátoři se řídí metodikou moderátorů a nařízeními adminů a jejich konání ověřují adminé hry.

Moderátoři podle této metodiky musí mazat nebo upravovat všechny příspěvky, které porušuji pravidla o fórech a také podle tabulky trestů udělovat za tato porušení pravidel ban mlčení na fóru.

Metodika  pro činnost moderátorů „Galaxi: Stargate“

1. Obecná ustanovení

  1. Tato metodika je doplněním bodu 6. stávajících pravidel „Galaxi: Stargate“.
  2. Smyslem metodiky je vymezit činnost pro moderátory Galaxi: Stargate a vytvořit tak jednotné postupy.

 2. Moderátoři

  1. Každý moderátor je v systému hry držitelem statusu Moderátor.
  2. Jedinou činností moderátora je dohled nad dodržováním pravidel hráčů na diskusních fórech všude, kam má jako hráč přístup.
  3. Moderátoři jsou hráči  jako všichni ostatní,  navíc jim však byla administrátory hry přidělena pravomoc mazat příspěvky na všech fórech, kam jako hráči mohou, a také zde udělovat tzv. Ban mlčení, kterými jsou potrestáni hráči porušující pravidla ustanovena v Pravidlech hry  7. a), b)  Omezení příspěvků na fórech.
  4. Moderátorům je rovněž umožněno příspěvky hráčů upravovat. Moderátor tak sám posoudí závažnost prohřešku hráče na fóru a sám rozhodne zda příspěvek hráče pouze upraví nebo smaže a hráče pouze upozorní na porušení pravidel, nebo zda hráči udělí ban mlčení na fórech.
  5. Moderátor nesmí udělovat ban mlčení bez jakéhokoliv opodstatněného důvodu.
  6. Moderátor musí o udělení banu nebo smazání příspěvku hráče informovat administrátora hry a to bez zbytečného odkladu, např.formou zprávy.
  7. Moderátor by neměl praktikovat, přehlížet, napomáhat nebo se podílet na jakékoliv formě diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, věku, náboženství, národnosti, rodinného stavu, politického přesvědčení, psychického nebo fyzického handicapu nebo jakéhokoliv jiného zaměření, osobní vlastnosti, postavení nebo stavu.
  8. Status moderátora je v systému hry nenárokový a záleží pouze na subjektivním posouzení administrátorů hry komu status a funkci moderátora přidělí, zároveň může být status moderátora hráči kdykoliv odebrán a to i bez udání důvodů.

 

4. Povolený rozsah banů mlčení na fórech

Příspěvky s pejorat. přízn., obsahující vulgarismy nebo příspěvky urážlivé. (5 – 500 minut)
Příspěvky opakující se tzv. flood nebo-li tapetování. (5 – 100 minut)
Příspěvky obsahující nevyžádanou reklamu tzv. spam. (5 – 100 minut)
Příspěvky, se souvislou řadou znaků vytvářející  spodní horizontální scrollbar. (5 – 100 minut)
Příspěvky typu „jj“, „njn“ atd., a další přísp. s nulovou informační hodnotou. (0 – 30 minut)
Příspěvky, které tematicky nezapadají do daného fóra. (0 – 30 minut)
Příspěvky neobsahující žádný text. (0 – 30 minut)
Příspěvky propagující jinou hru podobného typu. (5 – 500 minut)
Příspěvky eroticky, nacisticky, rasisticky, nebo podobným způsobem zaměřeny, nebo obsahující webovou adresu s tímto obsahem. (500 – 1000 minut)


Comments are closed.