Volba

 • Zde volíš vůdce, odcházíš z rasy do zatracení, také zde můžeš rezignovat na vládní post
 • Vůdce zde nastavuje rasový web

rasovy snem

Činy RF

 • Zde se zobrazí činy Rasového fondu od všech hráčů rasy

snem2

Činy RA

 • Zde se zobrazí činy Rasové armády od všech hráčů rasy

snem3

Rasové výzkumy

 • Zde se provádí výzkumy rasy

rasove vyzkumy

Vůdce

 • Přístup pouze vůdce, vyhazuje hráče z rasy, nastavuje daně, označuje hráče za zrádce

prava_vudce

 • Vůdce rasy  jmenuje vládu, každý člen vlády můž mít různé pravomoce

jmenovani vlady

DZ hráčů

 • Tabulka s přehledem těžených surovin, surovin na skladě a v bance, přehled povolání a politiky, přehled splněných úkolů

snem6

Nástěnka

 • Zde se vyplňuje obsah nástěnky

snem8

Rasová politika

 • Zde se nastavuje rasová politika

snem9

Vztahy

 • Zde se nastavují vztahy s ostatními rasami

snem10

RP

 • Zde vůdce nastaví držitele RP

snem11

Smlouvy

 • Zde se potvrzují a vypovídají smlouvy s rasami

snem12

Rasový fond

 • Z RF lze hráčům posílat jednotlivé suroviny

snem13

Rasová armáda

 • Z RA lze hráčům posílat jednotlivé jednotky

snem14

Mezirasové převody

 • Zde jsou umožněny mezirasové převody surovin

snem15